Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Czerniejewo
Menu góra
Strona startowa Aktualności Zarządzenia Burmistrza 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2018, bieżące, menu 1201 - BIP - Gmina Czerniejewo”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2018

2018

2018
Zarządzenie Treść

ZARZĄDZENIE NR 91/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - lokal użytkowy przy pl. kpt. Pawła Cymsa 4 w Czerniejewie

Zarządzenie Nr 91/2018

ZARZĄDZENIE NR 90/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 1 marca 2017 r.
w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
w Gminie Czerniejewo

Zarządzenie Nr 90/2018

ZARZĄDZENIE NR 89/ 2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 89/2018

ZARZĄDZENIE NR 88/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 3 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli neruchomości, na której zaistnieje
podejrzenie spalania śmieci w piecach domowych

Zarządzenie Nr 88/2018

ZARZĄDZENIE NR 87/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej na lata 2018-2023

Zarządzenie Nr 87/2018

ZARZĄDZENIE NR 86/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 16 listopada 2018 r.
w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr 86/2018

ZARZĄDZENIE NR 85/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Czerniejewo w przedmiocie
zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Czerniejewo oraz projektu statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Czerniejewo

Zarządzenie Nr 85/2018

ZARZĄDZENIE NR 84/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy

Zarządzenie Nr 84/2018

ZARZĄDZENIE NR 83/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2019

Zarządzenie 83/2018

ZARZĄDZENIE NR 82/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2019 - 2026

Zarządzenie Nr 82/2018

ZARZĄDZENIE NR 81/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 7 listopada 2018 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie

Zarządzenie Nr 81/2018

ZARZĄDZENIE NR 80/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 5 listopada 2018 r.
w sprawie wyznaczenia Referatu Infrastruktury, Zamówień Publicznych
i Ochrony Środowiska jako jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań
w zakresie utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Czerniejewo (PSZOK)

Zarządzenie Nr 80/2018

ZARZĄDZENIE NR 79/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 30 października 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 79/2018

ZARZĄDZENIE NR 78/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 30 października 2018 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w użyczenie

Zarządzenie nr 78/2018

ZARZĄDZENIE NR 77/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 30 października 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 77/2018

Zarządzenie Nr 76/2018

Anulowane

ZARZĄDZENIE NR 75/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 19 października 2018 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 75/2018

ZARZĄDZENIE NR 74/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Przedszkolu „Leśna Polana” w Żydowie.

Zarządzenie Nr 74/2018

ZARZĄDZENIE NR 73/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Zarządzenie Nr 73/2018

ZARZĄDZENIE NR 72/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem

Zarządzenie Nr 72/2018

ZARZĄDZENIE NR 71/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 71/2018

ZARZĄDZENIE NR 70/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 70/2018

ZARZĄDZENIE NR 69/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 19 września 2018 r.w sprawie powołania komisji
do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 69/2018
ZARZĄDZENIE NR 68/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Czerniejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019”
Zarządzenie Nr 68/2018
ZARZĄDZENIE NR 67/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo
Zarządzenie Nr 67/2018
ZARZĄDZENIE NR 66/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości
Zarządzenie Nr 66/2018
ZARZĄDZENIE NR 65/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 5 września 2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 9/09 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie organizacji stanowiska kierowania Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także wojny
Zarządzenie Nr 65/2018
ZARZĄDZENIE NR 64/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 5 września 2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/09 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
Zarządzenie Nr 64/2018
ZARZĄDZENIE NR 63/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo
Zarządzenie Nr 63/2018
ZARZĄDZENIE NR 62/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie: szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Czerniejewo.
Zarządzenie Nr 62/2018
ZARZĄDZENIE NR 61/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
- dz. ewid. 128/7 w Żydowie
Zarządzenie nr 61/2018
ZARZĄDZENIE NR 60/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 10 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie
w dzierżawę nieruchomości
Zarządzenie Nr 60/2018
ZARZĄDZENIE NR 58/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 24 lipca 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór w 2018 r. realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób zamieszkałych na terenie Gminy Czerniejewo w wieku 50 lat i starszych” oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert
Zarządzenie Nr 58/2018
ZARZĄDZENIE NR 57/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 18 lipca 2018 r.
w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej
Zarządzenie Nr 57/2018
ZARZĄDZENIE NR 56/208
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 18 lipca 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór w 2018r. realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV dziewcząt 12 i 13 letnich
zamieszkałych na terenie Gminy Czerniejewo" oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert.
Zarządzenie Nr 56/2018
ZARZĄDZENIE NR 55/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 12 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 55/2018
ZARZĄDZENIE NR 54/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 12 lipca 2018 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości
Zarządzenie Nr 54/2018
ZARZĄDZENIE NR 53/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 10 lipca 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Czerniejewo
Zarządzenie Nr 53/2018
ZARZĄDZENIE NR 52/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 9 lipca 2018 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie do prowadzenia postępowań
w sprawach, o świadczenia z programu „Dobry start”, a także
dowydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 programu „Dobry start”
Zarządzenie Nr 52/2018
ZARZĄDZENIE NR 51/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 51/2018
ZARZĄDZENIE NR 50/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Zarządzenie Nr 50/2018
ZARZĄDZENIE NR 49/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 22 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 49/2018
ZARZĄDZENIE NR 48/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 22 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 48/2018
ZARZĄDZENIE NR 47/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości
Zarządzenie Nr 47/2018
ZARZĄDZENIE NR 46/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddaniaw dzierżawę w trybie przetargowym
Zarządzenie Nr 46/2018
ZARZĄDZENIE NR 45/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad przyznawania dodatku specjalnego oraz nagród dla Zastępcy Burmistrza
Miasta i Gminy Czerniejewo oraz Skarbnika Gminy Czerniejewo
Zarządzenie Nr 45/2018
ZARZĄDZENIE NR 44/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko kierownika
Klubu Dziecięcego "Miś Uszatek" w Czerniejewie
Zarządzenie Nr 44/2018
ZARZĄDZENIE NR 43/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Czerniejewie
Zarządzenie nr 43/2018
ZARZĄDZENIE NR 42/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu wniosków na wypoczynek letni
dzieci i młodzieży w 2018 roku
Zarządzenie Nr 42/2018
ZARZĄDZENIE NR 41/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia
postępowania w sprawie świadczenia dobry start i wydawania w tym zakresie decyzji administracyjnych
Zarządzenie Nr 41/2018
ZARZĄDZENIE NR 40/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności związanych z wyborem Wykonawcy usługi obejmującej zorganizowanie i przeprowadzenie eventów w ramach projektu "Wsparcie przedszkolaków na starcie - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i rozszerzenie oferty edukacyjnej wv Gminie Czerniejewo" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu
kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej; Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna.
Zarządzenie Nr 40/2018
ZARZĄDZENIE NR 39/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2018 roku. Zarządzenie Nr 39/2018
ZARZĄDZENIE NR 38/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie powołania opiekunów Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Czerniejewo Zarządzenie Nr 38/2018
ZARZĄDZENIE NR 37/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Zarządzenie Nr 37/2018
ZARZĄDZENIE NR 36/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok. Zarządzenie Nr 36/2018
ZARZĄDZENIE NR 35/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO z dnia 25 kwietnia 2018 r.w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddaniaw dzierżawę i najem Zarządzenie Nr 35/2018
ZARZĄDZENIE NR 34/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Czerniejewo
Zarządzenie Nr 34/2018
ZARZĄDZENIE NR 33/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Czerniejewo
Zarządzenie Nr 33/2018
ZARZĄDZENIE NR 32/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości
Zarządzenie Nr 32/2018
 ZARZĄDZENIE NR 31/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał dotyczących ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Czerniejewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  Zarządzenie Nr 31/2018
ZARZĄDZENIE NR 30/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie Pani Emilii Banaszak do występowania w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo do Ministra Cyfryzacji w sprawie uzyskania danych z Centralnej Ewidencji Kierowców w zakresie posiadania dokumentu prawa jazdy przez dłużników alimentacyjnych Zarządzenie Nr 30/2018
ZARZĄDZENIE NR  29/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 61/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady dowozu dzieci / uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Czerniejewo do najbliższego przedszkola/ szkoły / ośrodka Zarządzenie Nr 29/2018

Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 marca 2018 r.w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 27/2018

Zarządzenie Nr 26/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 21 marca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo Instrukcji dokonywania operacji instrumentem płatniczym

Zarządzenie Nr 26/2018

Zarządzenie Nr 25/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 15 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia dnia 30 kwietnia 2018 roku dniem wolnym od pracy

Zarządzenie Nr 25/2018

 Zarządzenie Nr 24/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 5 marca 2018 r.
w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o przyznanie stypendium naukowego, artystycznego i sportowego dla uczniów Gminy Czerniejewo

 Zarządzenie Nr 24/2018

Zarządzenie Nr 23A/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 23A/2018

Zarządzenie Nr 23/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejew
z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zadanie o nazwie: ?Budowa edukacyjnego placu zabaw przy przedszkolu w Żydowie

Zarządzenie Nr 23/2018

Zarządzenie Nr 22/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czernieejwo
z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zadanie pn. ?Dobudowa Klubu Dziecięcego do przedszkola w budynku GOK-u?

Zarządzenie Nr 22/2018

 Zarządzenie Nr 21/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem

 
 Zarządzenie Nr 20/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 20 lutego 2018 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
 

 Zarządzenie Nr 19/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie do występowania w imieniu Burmistrza

 Zarządzenie Nr 19/2018

 Zarządzenie Nr 18/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie przyznania ryczałtów dla osób funkcyjnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Czerniejewo

 Zarządzenie Nr 18/2018
 Zarządzenie Nr 17/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 12 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia kwot dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz przyjęcia na 2018
 

 Zarządzenie Nr 16/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 05 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej -Remont dachów budynków stanowiących mienie komunalne Gminy Czernieejwo

 Zarządzenie Nr 16/2018

 Zarządzenie Nr 15/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 05 lutego 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 15/2018

Zarządzenie Nr 14/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego czasopisma ?Monitor Czerniejewski?

Zarządzenie Nr 14/2018

Zarządzenie Nr 13/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie udzielenia nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia

Zarządzenie Nr 13/2018

Zarządzenie Nr 12/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu wniosków na wspieranie sportu na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo

Zarządzenie Nr 12/2018

Zarządzenie Nr 11/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej - Przebudowa ulic Osiedla ?Pisarzy? w Czerniejewie i Osiedla ?Przylecie? w Żydowie

Zarządzenie Nr 11/2018

Zarządzenie Nr 10/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

 

Zarządzenie Nr 10/2018

Zarządzenie Nr 9/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 23 stycznia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr 9/2018

Zarządzenie Nr 8/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości

 

Zarządzenie Nr 8/2018

Zarządzenie Nr 7/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 17 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie Nr 6/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 17 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Gminnego Komitetu Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz setną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Zarządzenie Nr 6/2018

Zarządzenie Nr 5/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 9 stycznia 2018 r. w
sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 5
Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny merytorycznej prac zgłoszonych w konkursie na wykonanie projektu logo
Zarządzenie Nr 3/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 3 stycznia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zarządzenie Nr 2/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 3 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie wspierania sportu na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo wraz z udziałem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu w 2018 r.

Zarządzenie Nr 1/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 2 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 1 marca 2017 r.
Zarządzenie Nr 1/2018

Metryka

data wytworzenia
2018-03-23
data udostępnienia
2018-03-23
sporządzone przez
Witold Nawrocki
opublikowane przez
Ewa Gubańska
ilość odwiedzin
919
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.