Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Czerniejewo
Menu góra
Strona startowa Aktualności Zarządzenia Burmistrza 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2019, bieżące, menu 1217 - BIP - Gmina Czerniejewo”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2019

2019

2019
ZARZĄDZENIE NR 95/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok
Zarządzenie
Nr 95/2019
ZARZĄDZENIE NR 94/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z Hali Widowiskowo-Sportowej w Czerniejewie
Zarządzenie
Nr 94/2019
 ZARZĄDZENIE NR 92/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 4 grudnia 2019 r.
w sprawie sporządzenia i podania od publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
przeznaczonych do oddania w użyczenie
Zarządzenie 
Nr 92/2019

ZARZĄDZENIE NR 91/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 4 grudnia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Inspektora ds. Obsługi Interesanta w Referacie Organizacyjnym i Edukacji Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo

Zarządzenie
Nr 91/2019

ZARZĄDZENIE NR 90/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 Zarządzenie
Nr 90/2019

ZARZĄDZENIE NR 89/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 Zarządzenie
Nr 89/2019

ZARZĄDZENIE NR 88/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 20 listopada 2019 r.
w sprawie sporządzenia i podania od publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do
oddania w dzierżawę

Zarządzenie
Nr 88/2019

Zarządzenie Nr 87/2019  - anulowano

 

Zarządzenie Nr 86/2019 - anulowano

 

ZARZĄDZENIE NR 85/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 12 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy

Zarządzenie
Nr 85/2019

ZARZĄDZENIE NR 84/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 4 listopada 2019 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie
Nr 84/2019

ZARZĄDZENIE NR 83/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 4 listopada 2019 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie
Nr 83/2019

ZARZĄDZENIE NR 82/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok

Zarządzenie 
Nr 82/2019

ZARZĄDZENIE NR 81/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Informatycznego (ASI)
w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo

Zarządzenie
Nr 81/2019

 ZARZĄDZENIE NR 80/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 28 października 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo

Zarzadzenie
Nr 80/2019

ZARZĄDZENIE NR 79/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 14 października 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny merytorycznej prac zgłoszonych
w konkursie na wykonanie projektu logo Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Czerniejewo

Zarządzenie
Nr 79/2019

ZARZĄDZENIE NR 78/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 14 października 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Czerniejewo

Zarządzenie
Nr 78/2019

ZARZĄDZENIE NR 77/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 9 października 2019 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie
Nr 77/2019

ZARZĄDZENIE NR 76/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 2 października 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy
Czerniejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020”

Zarządzenie
Nr 76/2019

ZARZĄDZENIE NR 75/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok
Zarzadzenie
Nr 75/2019

ZARZĄDZENIE NR 74/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie powołania przewodniczącego oraz składu komisji inwentaryzacyjnej i likwidacyjnej

 Zarzadzenie
Nr 74/2019
ZARZĄDZENIE NR 73/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie przepisów wewnętrznych regulującą gospodarkę finansową
Zarzadzenie
Nr 73/2019
ZARZĄDZENIE NR 72/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie
Nr 72/2019

ZARZĄDZENIE NR 71/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie
Nr 71/2019

ZARZĄDZENIE NR 70/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z Hali Widowiskowo-Sportowej w Czerniejewie do
dnia 31.12.2019 r.

Zarządzenie
Nr 70/2019

ZARZĄDZENIE NR 69/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 10 września 2019 r.
w sprawiew ustanowienia koordynatora gminnego oraz powołania operatorów informatycznej obsługi
obwodowych komisji wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r. wyborami
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenie
Nr 69/2019

ZARZĄDZENIE NR 68/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 9 września 2019 r.
w sprawie sporządzenia i podania od publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do
oddania w dzierżawę

Zarządzenie
Nr 68/2019

ZARZĄDZENIE NR 67/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 4 września 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Przedszkolu
„Wróbelek Elemelek” w Czerniejewie.
Zarządzenie
Nr 67/2019
ZARZĄDZENIE NR 66/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 4 września 2019 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych
Zarządzenie
Nr 66/2019
ZARZĄDZENIE NR 65/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości
Zarządzenie Nr 65/2019
ZARZĄDZENIE NR 64/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 26 sierpnia 2019 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i użyczenie
Zarządzenie Nr 64/2019 
ZARZĄDZENIE NR 63 - anulowano  
ZARZĄDZENIE NR 62/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 5 sierpnia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór w 2019 r. realizatora programu polityki
zdrowotnej pn. „Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV dziewcząt 12 i 13 letnich
zamieszkałych na terenie Gminy Czerniejewo” oraz powołania Komisji Konkursowej dom wyboru ofert.
Zarządzenie
Nr 62/2019
ZARZĄDZENIE NR 61/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 2 sierpnia 2019 r.
w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie
do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia z programu „Dobry start”, a także do
przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 programu „Dobry start”
Zarządzenie
Nr 61/2019
ZARZĄDZENIE NR 60/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 1 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie
Nr 60/2019
ZARZĄDZENIE NR 59/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola "Leśna Polana" w Żydowie, ul. T. Kościuszki 34
Zarządzenie
Nr 59/2019
ZARZĄDZENIE NR 58/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola "Leśna Polana" w Żydowie
Zarządzenie
Nr 58/2019
ZARZĄDZENIE NR 57/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości
Zarządzenie
Nr 57/2019
ZARZĄDZENIE NR 56/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży, zamiany oraz oddania w dzierżawę na czas oznaczony
Zarządzenie
Nr 56/2019
ZARZĄDZENIE NR 55/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie
Nr 55/2019
ZARZĄDZENIE NR 54/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czerniejewie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy
społecznej należących do właściwości gminy
Zarządzenie
Nr 54/2019
ZARZĄDZENIE NR 53/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 15 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko głównego
specjalisty ds. obsługi obiektu sportowego w Referacie Spraw Obywatelskich i Promocji Gminy
Zarządzenie
Nr 53/2019
ZARZĄDZENIE NR 52/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 10 lipca 2019 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora
Przedszkola "Leśna Polana" w Żydowie, ul. T. Kosciuszki 34
Zarządzenie
Nr 52/2019
ZARZĄDZENIE NR 51/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie upoważnienia dyrektora przedszkola do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela
w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej należności pieniężnych Gminy Czerniejewo.
Zarządzenie
Nr 51/2019
ZARZĄDZENIE NR 50/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powołania członków Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo na kadencję 2019-2021.
Zarządzenie
Nr 50/2019
 ZARZĄDZENIE NR 49/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
dla nauczycieli ubiegających sie o awans zawodowy nauczyciela mianowanego
Zarządzenie 
Nr 49/2019
 ZARZĄDZENIE NR 48/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok
Zarządzenie
Nr 48/2019
 ZARZĄDZENIE NR 47/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie 47/2019 
ZARZĄDZENIE NR 46/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie do wysyłania informacji elektronicznych o przyznaniu świadczenia wychowawczego
 Zarządzenie 46/2019
 ZARZĄDZENIE NR 45/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola "Leśna Polana" w Żydowie, ul. T.
Kościuszki 34

Zarządzenie
45/2019

 

 ZARZĄDZENIE NR 44/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Zarządzenie 44/2019
 ZARZĄDZENIE NR 43/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 10 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu wniosków na wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2019 roku
 Zarządzenie 43/2019
 ZARZĄDZENIE NR 42/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 10 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 61/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady dowozu dzieci / uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Czerniejewo do najbliższego przedszkola/ szkoły/ośrodka
 Zarządzenie 42/2019
 ZARZĄDZENIE NR 41/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 3 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji i przeprowadzenia wyborów członków Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo
 Zarządzenie 41/2019
ZARZĄDZENIE NR 40/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Czerniejewie
 Zarządzenie 40/2019
ZARZĄDZENIE NR 39/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 24 maja 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie 39/2019 
 ZARZĄDZENIE NR 38/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2019 roku
 Zarządzenie 38/2019
 ZARZĄDZENIE NR 37/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 8 maja 2019 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo
Zarządzenie 37/2019 
ZARZĄDZENIE NR 36/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 6 maja 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok
 Zarządzenie 36/2019
ZARZĄDZENIE NR 35/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustanowienia kordynatora gminnego oraz powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego
Zarządzenie 35/2019 
 ZARZĄDZENIE NR 34/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 16 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości
Zarządzenie 34/2019 
ZARZĄDZENIE NR 33/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 15 kwietnia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór w 2019 r. realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV dziewcząt 12 i 13 letnich zamieszkałych na terenie Gminy Czerniejewo" oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert
Zarządzenie 33/2019 
 ZARZĄDZENIE NR 32/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 15 kwietnia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór w 2019 r. realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób zamieszkałych na terenie Gminy Czerniejewo w wieku 50 lat i starszych" oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert
Zarządzenie 32/2019 
 ZARZĄDZENIE NR 31/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie sporządzenia i podania od publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie
 Zarządzenie 31/2019
ZARZĄDZENIE NR 30/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 1 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej 
 Zarządzenie 30/2019
 ZARZĄDZENIE Nr 29/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 1 kwietnia 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie,
ul. T. Kościuszki 24
Zarządzenie 29/2019 
 ZARZĄDZENIE NR 28/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok
Zarządzenie 28/2019 
 ZARZĄDZENIE NR 27/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie, ul. T. Kościuszki 24
Zarządzenie 27/2019 
 ZARZĄDZENIE NR 26/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 18 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Polityki Bezpieczeństwa dla Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 w Gminie Czerniejewo
Zarządzenie 26/2019 
ZARZĄDZENIE NR 25/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 18 marca 2019 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości
Zarządzenie 25/2019
 ZARZĄDZENIE NR 24 - anulowano  
ZARZĄDZENIE NR 23/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie 23/2019 
ZARZĄDZENIE NR 22/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie, ul. T. Kościuszki 24
Zarządzenie 22/2019
 ZARZĄDZENIE NR 21/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 4 marca 2019 r.
w sprawie sporządzenia i podania od publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Zarządzenie 21/2019 
 ZARZĄDZENIE NR 20/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Czerniejewo
Zarządzenie 20/2019 
ZARZĄDZENIE NR 19/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie przyznania ryczałtów dla osób funkcyjnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Czerniejewo
 Zarządzenie 19/2019
 ZARZĄDZENIE NR 18/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie sporządzenia i podania od publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
 Zarządzenie Nr 18/2019
 ZARZĄDZENIE NR 17/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie a także ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które przyznawane jest dofinansowanie w roku budżetowym 2019
Zarządzenie 17/2019 
ZARZĄDZENIE NR 16/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 18 lutego 2019 r.
w sprawie wyznaczenia Referatu Infrastruktury, Zamówień Publicznych
i Ochrony Środowiska jako jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań
w zakresie utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Czerniejewo (PSZOK)
Zarządzenia 16/2019
ZARZĄDZENIE NR 15/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie, ul. T. Kościuszki 24
Zarządzenie 15/2019 
ZARZĄDZENIE NR 14/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych
Zarządzenie 14/2019 
 ZARZĄDZENIE NR 13/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie powierzenia Pani Ewie Kamińskiej pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola "Leśna Polana" w Żydowie, ul. T. Kościuszki 34
Zarządzenie 13/2019 
 ZARZĄDZENIE NR 12/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie odwołania Pani Małgorzaty Walery ze stanowiska Dyrektora Przedszkola "Leśna Polana" w Żydowie, ul. T. Kościuszki 34
Zarządzenie 12/2019 
 ZARZĄDZENIE NR 11/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 4 lutego 2019 r.
w sprawie powołania członków Rady Sportu Gminy Czerniejewo
 Zarządzenie 11/2019
 ZARZĄDZENIE NR 10/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu wniosków na wspieranie sportu na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu gminy w 2019 roku
 Zarządzenie 10/2019
 
ZARZĄDZENIE NR 9/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie miasta i gminy Czerniejewo w 2019 roku"
Zarządzenie 9/2019 
ZARZĄDZENIE NR 8/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych
Zarządzenie 8/2019 
 ZARZĄDZENIE NR 7/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokale mieszkalne przy ul. Armii Poznań 37 w Czerniejewie
Zarządzenie 7/2019
ZARZĄDZENIE NR 6 - anulowano   
ZARZĄDZENIE NR 5/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości
Zarządzenie 5/2019 
ZARZĄDZENIE NR 4/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 14 stycznia 2019 r.
w sprawie: zwołania zebrań wiejskich dotyczących wyboru Sołtysa i Rad Sołeckich w Sołectwach Gminy Czerniejewo oraz wyboru Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców oraz Rady Mieszkańców Miejscowości Czerniejewo
 Zarządzenie 4/2019
ZARZĄDZENIE NR 3/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 14 stycznia 2019 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w użyczenie
Zarządzenie 3/2019
ZARZĄDZENIE NR 2 /2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 9 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Czerniejewo jest organem prowadzącym
Zarządzenie 2/2019
ZARZĄDZENIE NR 1/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 7 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie wspierania sportu na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu w 2019 r.
Zarządzenie 1/2019

Metryka

data wytworzenia
2019-01-08
data udostępnienia
2019-01-08
sporządzone przez
opublikowane przez
Gubańska Ewa
ilość odwiedzin
1253
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.