Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Czerniejewo
Menu góra
Strona startowa Informacje Udostępnianie informacji o środowisku 2019 Decyzje
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Decyzje, bieżące, menu 1220 - BIP - Gmina Czerniejewo”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Decyzje

Decyzje

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 18.11.2019r.

zawiadamiające, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 210 (obręb 0011) w miejscowości Pakszyn, gm. Czerniejewo. 

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo

zawiadamia,

iż strony postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 210 (obręb 0011) w miejscowości Pakszyn, gm. Czerniejewo, mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów  i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 


 

Zawiadomienie

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

że 13 maja 2019r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 327/2 (obręb 0015) w miejscowości Żydowo, gm. Czerniejewo


 

ZAWIADOMIENIE
 STRON O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH
PRZED WYDANIEM DECYZJI

 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 327/2 (obręb 0015) w miejscowości Żydowo, gm. Czerniejewo.

 


 

Decyzja - PDF

Czerniejewo, 22 marca 2019r.

RIŚ.6220.3.2018.AK

ZAWIADOMIENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

 

 Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r.poz.2081 ze zm.), zawiadamiam, że22 marca 2019r.została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie hali magazynowo – produkcyjnej oraz utwardzeniu placu w celu prowadzenia działalności
w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów na działce o nr ewidencyjnym 521/6
 w m. Czerniejewo.

Z treścią ww. decyzji, oraz zgromadzoną dokumentacją w sprawie w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo pokój nr 114 w dniach pracy urzędu.

Informacja o wydanej decyzji została podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Miasta i Gminy Czerniejewo.

 

 

 


 

Decyzja - PDF

RIŚ.6220..3.2018.AK

ZAWIADOMIENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 06.03.2019 r.

o umorzeniu postępowania

 

            Na podstawieart. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r., poz.2098),

zawiadamia się,

że dnia 21.02.2019r. wpłynął  wniosek  Pani Anny Tritt Doradztwo Ekologiczne ul. Kościuszki 44/1, 62-241 Żydowo  działającej na podstawie stosownego upoważnienia w imieniu Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego Maria Winiarska, Osiniec os. Przylesie 12, 62-200 Gniezno w sprawie umorzenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo – produkcyjnej oraz utwardzeniu placu w celu prowadzenia działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów na działce o nr ewidencyjnym 521/6 w m. Czerniejewo.

W związku z tym w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma strony mogą zapoznać się z dokumentami, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo pok. 114 w godzinach urzędowania.

Celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń:

Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo

 

Otrzymują:

  1. Pełnomocnik Inwestora,
  2. Strony postepowania wg. rozdzielnika,
  3. A/a (Sprawę prowadzi: Aleksandra Krygier tel. 61 429 13 29, e-mail: a-krygier@czerniejewo.pl

Metryka

data wytworzenia
2019-03-06
data udostępnienia
2019-03-06
sporządzone przez
opublikowane przez
Witold Nawrocki
ilość odwiedzin
213
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.