Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czerniejewo
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Aktualności  / Uchwały Rady  / 2019
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2019 2019

2019

 

Uchwała

Podgląd

KADENCJA 2018 - 2023

   
 

 

Uchwała Nr X/96/2019 z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2019 

Uchwała           Wynik głosowania

 Uchwała Nr X/95/2019 z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2019-2026 Uchwała           Wynik głosowania
Uchwała Nr X/94/2019 z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Hali Widowiskowo – Sportowej położonej w Czerniejewie przy ul. Szkolnej 3 oraz upoważnienia dla Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo  Uchwała           Wynik głosowania
Uchwała Nr X/93/2019 z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie przekazania skargi według właściwości  Uchwała           Wynik głosowania
 Uchwała Nr X/92/2019 z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie wyrażenia woli sprzedaży części działek ewidencyjnych nr 321/5 i 321/6 w Żydowie na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej Uchwała           Wynik głosowania
Uchwała Nr X/91/2019 z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 367/18 w Czerniejewie  Uchwała           Wynik głosowania
 Uchwała Nr X/90/2019 z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody na sprzedaż budynku mieszkalnego nr 1/2 przy os. Działkowym w Czerniejewie Uchwała           Wynik głosowania
Uchwała Nr X/89/2019 z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 13 w Nidomiu  Uchwała           Wynik głosowania
 Uchwała Nr X/88/2019 z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 13 w Nidomiu Uchwała           Wynik głosowania
 Uchwała Nr X/87/2019 z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 2 w Lipkach Uchwała           Wynik głosowania
 Uchwała Nr X/86/2019 z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów z dotychczasowymi dzierżawcami na okres powyżej trzech lat, których przedmiotem są te same nieruchomości Uchwała           Wynik głosowania
 Uchwała Nr X/85/2019 z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości Uchwała           Wynik głosowania
 Uchwała Nr X/84/2019 z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czerniejewo pracujących z grupami przedszkolnymi obejmującymi dzieci 6.letnie i młodsze Uchwała           Wynik głosowania
Uchwała Nr X/83/2019 z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których Gmina Czerniejewo jest organem prowadzącym 

Uchwała           Wynik głosowania

Uchwała Nr X/82/2019 z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/283/18 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia klubu dziecięcego, dla którego Gmina Czerniejewo jest organem prowadzącym oraz nadania statutu

Uchwała           Wynik głosowania

Uchwała Nr X/81/2019 z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/60/19 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji na lata 2019 – 2021 programów polityki zdrowotnej 

 Uchwała           Wynik głosowania

Uchwała Nr X/80/2019 z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Czerniejewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała           Wynik głosowania

 Uchwała Nr IX/79/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2019 Uchwała           Wynik głosowania
Uchwała Nr IX/78/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2019-2026 

Uchwała           Wynik głosowania

 Uchwała Nr IX/77/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium za 2018 rok dla Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

Uchwała           Wynik głosowania

 Uchwała Nr IX/76/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok

Uchwała           Wynik głosowania

Uchwała Nr IX/75/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo wotum zaufania

Uchwała           Wynik głosowania

Uchwała Nr VIII/74/2019 z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2019

Uchwała        Wynik głosowania

Uchwała Nr VIII/73/2019 z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2019-2026

Uchwała        Wynik głosowania

Uchwała Nr VIII/72/2019 z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Uchwała        Wynik głosowania
Uchwała Nr VIII/71/2019 z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Uchwała        Wynik głosowania
Uchwała Nr VIII/70/2019 z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czerniejewo na lata 2019-2023" Uchwała        Wynik głosowania

Uchwała Nr VIII/69/2019 z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze Skweru im. Pawła Cymsa w Pawłowie

Uchwała        Wynik głosowania

 Uchwała Nr VII/68/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2019

 Uchwała        Wynik głosowania

Uchwała Nr VII/67/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy  Czerniejewo na lata 2019-2026   Uchwała        Wynik głosowania
Uchwała Nr VII/66/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie wystąpienia Gminy Czerniejewo ze Stowarzyszenia Światowid z siedzibą w Małachowie Szemborowice  Uchwała        Wynik głosowania
Uchwała Nr VII/65/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/191/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso  Uchwała        Wynik głosowania
Uchwała Nr VII/64/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia woli sprzedaży części działki ewidencyjnej nr 746 w Czerniejewie  Uchwała        Wynik głosowania
Uchwała Nr VII/63/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo  Uchwała        Wynik głosowania
 Uchwała Nr VII/62/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czerniejewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 wrzesnia 2019 r.  Uchwała        Wynik głosowania
 Uchwała Nr VI/61/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom szkół i przedszkoli, dla których Gmina Czerniejewo jest organem prowadzącym oraz warunków i sposobu ich przyznawania  Uchwała        Wynik głosowania

 Uchwała Nr VI/60/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia do realizacji na lata 2019 - 2021 programów polityki zdrowotnej

Uchwała zmieniająca:

Uchwała Nr X/81/2019 z dnia 24 lipca 2019 roku

 Uchwała        Wynik głosowania
Uchwała Nr VI/59/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/191/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso   Uchwała        Wynik głosowania
Uchwała Nr VI/58/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo w 2019 roku   Uchwała        Wynik głosowania
Uchwała Nr VI/57/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy z dotychczasowym dzierżawcą na okres powyżej trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość   Uchwała        Wynik głosowania
Uchwała Nr VI/56/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość   Uchwała        Wynik głosowania
Uchwała Nr VI/55/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Czerniejewo, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania 

 Uchwała        Wynik głosowania

Uchwała Nr V/54/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2019r.

Uchwała      Wynik głosowania

Uchwała Nr V/53/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Uchwała      Wynik głosowania
Uchwała Nr V/52/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Uchwała      Wynik głosowania
Uchwała Nr V/51/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Czerniejewo dla Powiatu Gnieźnieńskiego z przeznaczeniem na realizację zadań przy drodze powiatowej w 2019 r. Uchwała      Wynik głosowania
Uchwała Nr V/50/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Czerniejewo, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania Uchwała      Wynik głosowania
Uchwała Nr V/49/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych Uchwała      Wynik głosowania
Uchwała Nr V/48/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania Uchwała      Wynik głosowania
Uchwała Nr V/47/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie Uchwała      Wynik głosowania
Uchwała Nr V/46/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Pałacowej 4 w Czerniejewie Uchwała      Wynik głosowania
Uchwała Nr V/45/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy Czerniejewo w 2019r. Uchwała      Wynik głosowania
Uchwała Nr V/44/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/313/18 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo Uchwała      Wynik głosowania
Uchwała Nr V/43/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/314/18 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała      Wynik głosowania
Uchwała Nr V/42/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość Uchwała      Wynik głosowania

Uchwała Nr IV/41/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2019

Uchwała      Wynik głosowania

 Uchwała Nr IV/40/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta i Gminy Czerniejewo na 2019 rok

 Uchwała      Wynik głosowania

 Uchwała Nr IV/39/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy i zastępcy przedstawiciela do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski

 Uchwała       Wynik głosowania

Uchwała Nr IV/38/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Gminy Czerniejewo

 Uchwała      Wynik głosowania

 Uchwała Nr IV/37/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Czerniejewo na 2019 rok

 Uchwała      Wynik głosowaniadata wytworzenia2019-02-08
data udostępnienia2019-02-08
sporządzone przez
opublikowane przezWitold Nawrocki
ilość odwiedzin165
rejestr zmianzobacz »
Gmina Czerniejewo, ul. Poznańska 8 , 62-250 Czerniejewo, tel.: +48 61 4291310, fax: +48 61 4291349, urzad@czerniejewo.pl, www.czerniejewo.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@