Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Czerniejewo
Menu góra
Strona startowa Aktualności Zarządzenia Burmistrza 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2020, bieżące, menu 1232 - BIP - Gmina Czerniejewo”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2020

2020

 

2020
ZARZĄDZENIE NR 113/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 31 grudnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok
Zarządzenie nr 113/2020
ZARZĄDZENIE NR 112/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 31 grudnia 2020 r.
w sprawie ponownego ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Czerniejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie na rok 2021”
Zarządzenie Nr 112/2020
ZARZĄDZENIE NR 111/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 31 grudnia 2020 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo
Zarządzenie Nr 111/2020
ZARZĄDZENIE NR 110/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 31 grudnia 2020 r.
w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Zarządzenie Nr 110/2020
ZARZĄDZENIE NR 109/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 4 grudnia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 109/2020
ZARZĄDZENIE NR 108/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 4 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2020-2026.
Zarządzenie Nr 108/2020
ZARZĄDZENIE NR 107/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 4 grudnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok
Zarządzenie Nr 107/2020
ZARZĄDZENIE NR 106/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo
Zarządzenie Nr 106/2020
ZARZĄDZENIE NR 105/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 87/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej na lata 2018 – 2023
Zarządzenie Nr 105/2020
ZARZĄDZENIE NR 104/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości
Zarządzenie Nr 104/2020
ZARZĄDZENIE NR 103/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 23 listopada 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok
Zarządzenie Nr 103/2020
ZARZĄDZENIE NR 102/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 17 listopada 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 102/2020
ZARZĄDZENIE NR 101/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 17 listopada 2020 r.
w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2020 roku dniem wolnym od pracy
Zarządzenie Nr 101/2020
ZARZĄDZENIE NR 100/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 16 listopada 2020 r.
w sprawie sporządzenia i podania od publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Zarządzenie Nr 100/2020
ZARZĄDZENIE NR 99/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 16 listopada 2020 r.
w sprawie wprowadzenia standardów zachowań pracowniczych w celu ograniczenia infekcji wirusem SARS-CoV-2 w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo
Zarządzenie Nr 99/2020
ZARZĄDZENIE NR 98/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 13 listopada 2020 r.
w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2021
Zarządzenie Nr 98/2020
ZARZĄDZENIE NR 97/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 13 listopada 2020 r.
w sprawie ustalenua projektu Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2021-2028
Zarządzenie Nr 97/2020
ZARZĄDZENIE NR 96/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 6 listopada 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Podinspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami w Referacie Planowania Przestrzennego, Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo
Zarządzenie Nr 96/2020
ZARZĄDZENIE NR 95/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 4 listopada 2020 r.
w sprawie polecenia wykonywania pracy zdalnej dla dyrektorów szkół i przedszkoli, dla których Gmina
Czerniejewo jest organem prowadzącym
Zarządzenie Nr 95/2020
ZARZĄDZENIE NR 94/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok
Zarządzenie Nr 94/2020
ZARZĄDZENIE NR 93/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 21 października 2020 r.
w sprawie wprowadzenia częściowej pracy zdalnej dla Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie
Zarządzenie Nr 93/2020
ZARZĄDZENIE NR 92/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 21 października 2020 r.
w sprawie wprowadzenia częściowej pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo
Zarządzenie Nr 92/2020
ZARZĄDZENIE NR 91/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 21 października 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 91/2020
ZARZĄDZENIE NR 90/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 21 października 2020 r.
w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo w związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym koronawirusem Sars–Cov2 powodującym chorobę COVID-19.
Zarządzenie Nr 90/2020
ZARZĄDZENIE NR 89/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 13 października 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Czerniejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021”
Zarządzenie Nr 89/2020
ZARZĄDZENIE NR 88/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 12 października 2020 r.
w sprawie ustalenia wykazu stanowisk pracy i zasad przydziału pracownikom Urzędu Miasta i Gminy
Czerniejewo środków ochrony indywidualnej w związku z ogłoszonym stanem epidemii wirusa Sars-Cov-2
Zarządzenie Nr 88/2020
ZARZĄDZENIE NR 87/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 1 października 2020 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie do prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń w sprawach o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego
Zarządzenie Nr 87/2020
ZARZĄDZENIE NR 86/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 1 października 2020 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę
Zarządzenie Nr 86/2020
ZARZĄDZENIE NR 85/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo
Zarządzenie Nr 85/2020
ZARZĄDZENIE NR 84.1/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok
Zarządzenie Nr 84.1/2020
ZARZĄDZENIE NR 84/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z Hali Widowiskowo-Sportowej w Czerniejewie oraz przyjęcia zasad korzystania z Hali Widowiskowo-Sportowej w Czerniejewie w trakcie trwania epidemii
SARS-CoV-2. 
 Zarządzenie Nr 84/2020
ZARZĄDZENIE NR 83/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 87/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej na lata 2018-2023
Zarządzenie Nr 83/2020
ZARZĄDZENIE NR 82/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 82/2020
ZARZĄDZENIE NR 81/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w użyczenie
Zarządzenie Nr 81/2020
ZARZĄDZENIE NR 80/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 22 września 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości
Zarządzenie Nr 80/2020
ZARZĄDZENIE NR 79/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 9 września 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie nr 79/2020
ZARZĄDZENIE NR 78/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 9 września 2020 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę
Zarządzenie Nr 78/2020
ZARZĄDZENIE NR 77/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Zarządzenie Nr 77/2020
ZARZĄDZENIE NR 76/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok
Zarządzenie Nr 76/2020
ZARZĄDZENIE NR 75/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszych pisemnych przetargów nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości
Zarządzenie Nr 75/2020
ZARZĄDZENIE NR 74/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 21 sierpnia 2020 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Zarządzenie Nr 74/2020
ZARZĄDZENIE NR 73/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 6 sierpnia 2020 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Zarządzenie Nr 73/2020
ZARZĄDZENIE NR 72/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 78/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 14 października 2019 r. w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Czerniejewo
Zarządzenie Nr 72/2020
ZARZĄDZENIE NR 71/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 27 lipca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok
Zarządzenie Nr 71/2020
ZARZĄDZENIE NR 70/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 27 lipca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 70/2020
ZARZĄDZENIE NR 69/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 27 lipca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 69/2020
ZARZĄDZENIE NR 68/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 27 lipca 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór w 2020 r. realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób zamieszkałych na terenie Gminy Czerniejewo w wieku 50 lat i starszych" oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert. 
 Zarządzenie Nr 68/2020
ZARZĄDZENIE NR 67/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 20 lipca 2020 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w użyczenie
Zarządzenie Nr 67/2020
ZARZĄDZENIE NR 66/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 20 lipca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 66/2020
ZARZĄDZENIE NR 65/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 15 lipca 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości
Zarządzenie Nr 65/2020
ZARZĄDZENIE NR 64/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 8 lipca 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Czerniejewo w przedmiocie zaopiniowania projektu zmiany Uchwały Nr III/29/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Czerniejewo oraz projektu zmiany Uchwały Nr III/30/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Czerniejew
Zarządzenie Nr 64/2020
ZARZĄDZENIE NR 63/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 8 lipca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko kierownika Klubu Dziecięcego w Żydowie
Zarządzenie nr 63/2020
ZARZĄDZENIE NR 62/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok
Zarządzenie Nr 62/2020
ZARZĄDZENIE NR 61/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 61/2020
ZARZĄDZENIE NR 60/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo Procedury ciągłości działania na wypadek wystąpienia zaburzeń w funkcjonowaniu systemu informatycznego
Zarządzenie Nr 60/2020
ZARZĄDZENIE NR 59/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności
Zarządzenie Nr 59/2020
ZARZĄDZENIE NR 58/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok
Zarządzenie Nr 58/2020
ZARZĄDZENIE NR 57/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 17 czerwca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok
Zarządzenie Nr 57/2020
ZARZĄDZENIE NR 56/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 17 czerwca 2020 r.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Zarządzenie Nr 56/2020
ZARZĄDZENIE NR 55/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 17 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Czerniejewie
Zarządzenie Nr 55/2020
ZARZĄDZENIE NR 54/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie sporządzenia i podania od publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Zarządzenie Nr 54/2020
ZARZĄDZENIE NR 53/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 8 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego.
Zarządzenie Nr 53/2020
ZARZĄDZENIE NR 52/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 5 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia zasad korzystania z siłowni oraz boiska do squasha w Hali Widowiskowo-Sportowej w Czerniejewie obowiązujące w trakcie trwania epidemii SARS-CoV-2
Zarządzenie Nr 52/2020
ZARZĄDZENIE NR 51/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
Zarządzenie nr 51/2020
ZARZĄDZENIE NR 50/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 3 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 50/2020

ZARZĄDZENIE NR 49/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 3 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia zasad organizacji i wynajmowania świetlic wiejskich na terenie gminy Czerniejewo oraz procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19

Zarządzenie Nr 49/2020

ZARZĄDZENIE NR 48/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości

Zarządzenie Nr 48/2020

ZARZĄDZENIE NR 47/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 14 maja 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 47/2020

ZARZĄDZENIE NR 46/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 14 maja 2020 r.
w sprawie ustalenia dnia 12 czerwca 2020 roku dniem wolnym od pracy

Zarządzenie Nr 46/2020

ZARZĄDZENIE NR 45/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 12 maja 2020 r.
w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu ograniczenia infekcji wirusem SARS-CoV-2 w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo

Zarządzenie Nr 45/2020

ZARZĄDZENIE NR 44/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 11 maja 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok
Zarządzenie Nr 44/2020
ZARZĄDZENIE NR 43/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 5 maja 2020 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie polecenia wykonywania pracy zdalnej dla dyrektorów szkół i przedszkoli Gminy Czerniejewie
Zarządzenie Nr 43/2020
ZARZĄDZENIE NR 42/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 4 maja 2020 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo
Zarządzenie Nr 42/2020
ZARZĄDZENIE NR 41/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 41/2020
ZARZĄDZENIE NR 40/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok
Zarządzenie Nr 40/2020
ZARZĄDZENIE NR 39/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie polecenia wykonywania pracy zdalnej dla dyrektorów szkół i przedszkoli Gminy Czerniejewo
Zarządzenie Nr 39/2020
ZARZĄDZENIE NR 38/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie polecenia wykonywania prcy zdalnej dla kierownika Klubu Dziecięcego "Miś Uszatek" w Czerniejewie
Zarządzenie Nr 38/2020
ZARZĄDZENIE NR 37/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 20 kwietnia 2020 r.
w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok
Zarządzenie Nr 37/2020
ZARZĄDZENIE NR 36/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 15 kwietnia 2020 r.
w sprawie częściowego wprowadzenia pracy zdalnej Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie
Zarządzenie Nr 36/2020
ZARZĄDZENIE NR 35/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 15 kwietnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej
Zarządzenie Nr 35/2020
Zarządzenie Nr 34/2020 - anulowano  
ZARZĄDZENIE NR 33/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 10 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie polecenia wykonywania pracy zdalnej dla kierownika Klubu Dziecięcego „Miś Uszatek” w Czerniejewie.
Zarządzenie Nr 33/2020
ZARZĄDZENIE NR 32/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 10 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie polecenia wykonywania pracy zdalnej dla dyrektorów szkół i przedszkoli Gminy Czerniejewo.
Zarządzenie Nr 32/2020
ZARZĄDZENIE NR 31/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok
Zarządzenie Nr 31/2020
ZARZĄDZENIE NR 30/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie częściowego wprowadzenia pracy zdalnej Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie
Zarządzenie Nr 30/2020
ZARZĄDZENIE NR 29/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie polecenia wykonywania pracy zdalnej dla kierownika Klubu Dziecięcego "Miś Uszatek" w Czerniejewie
Zarządzenie Nr 29/2020
ZARZĄDZENIE NR 28/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 24 marca 2020 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie polecenia wykonywania pracy zdalnej dla dyrektorów szkół i przedszkoli Gminy Czerniejewo
Zarządzenie Nr 28/2020
ZARZĄDZENIE NR 27/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 18 marca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 27/2020
ZARZĄDZENIE NR 26/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 18 marca 2020 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w wieczyste użytkowanie
Zarządzenie Nr 26/2020
ZARZĄDZENIE NR 25/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie polecenia wykonywania pracy zdalnej dla kierownika Klubu Dziecięcego „Miś Uszatek” w Czerniejewie
Zarządzenie Nr 25/2020
ZARZĄDZENIE NR 24/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie polecenia wykonywania pracy zdalnej dla dyrektorów szkół i przedszkoli Gminy Czerniejewo
Zarządzenie Nr 24/2020
ZARZĄDZENIE NR 23/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 16 marca 2020 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola "Wróbelek - Elemelek" w Czerniejewie, pl. kpt. Pawła Cymsa 4
Zarządzenie 23/2020
ZARZĄDZENIE NR 22/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Czerniejewo zaleceń o charakterze prewencyjnym w związku ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID -19 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
Zarządzenie Nr 22/2020
ZARZĄDZENIE NR 21/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie powołania Sztabu Kryzysowego w celu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa COVID-19
Zarządzenie Nr 21/2020
ZARZĄDZENIE NR 20/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 6 marca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 20/2020
ZARZĄDZENIE NR 19/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 6 marca 2020 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Zarządzenie Nr 19/2020
ZARZĄDZENIE NR 18/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 6 marca 2020 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
Zarządzenie Nr 18/2020
ZARZĄDZENIE NR 17/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 4 marca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola „Wróbelek - Elemelek” w Czerniejewie , pl. kpt. Pawła Cymsa 4
Zarządzenie Nr 17/2020
ZARZĄDZENIE NR 16/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie sporządzenia i podania od publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Zarządzenie Nr 16/2020
ZARZĄDZENIE NR 15/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo
Zarządzenie Nr 15/2020
ZARZĄDZENIE NR 14/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerniejewie
Zarządzenie Nr 14/2020
ZARZĄDZENIE NR 13/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu wniosków na wspieranie sportu na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu gminy w 2020 roku
Zarządzenie Nr 13/2020
ZARZĄDZENIE NR 12/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
Zarządzenie Nr 12/2020
ZARZĄDZENIE NR 11/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 19 lutego 2020 r.
w sprawie przyznania ryczałtów dla osób funkcyjnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Czerniejewo
Zarządzenie Nr 11/2020
ZARZĄDZENIE NR 10/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola "Wróbelek - Elemelek" w Czerniejewie,
pl. kpt. Pawła Cymsa 4
Zarządzenie Nr 10/2020
ZARZĄDZENIE NR 9/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 14 lutego 2020 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z Hali Widowiskowo-Sportowej w Czerniejewie
Zarządzenie Nr 9/2020
ZARZĄDZENIE NR 8/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 10 lutego 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 8/2020
ZARZĄDZENIE NR 7/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 10 lutego 2020 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu
na stanowisko Dyrektora Przedszkola "Wróbelek - Elemelek"
w Czerniejewie,  pl. kpt. Pawła Cymsa 4
Zarządzenie Nr 7/2020
ZARZĄDZENIE NR 6/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 4 lutego 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją
zadań gminy w zakresie wspierania sportu na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji
z budżetu w 2020 r.
Zarządzenie Nr 6/2020
ZARZĄDZENIE NR 5/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 3 lutego 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości
Zarządzenie Nr 5/2020
ZARZĄDZENIE NR 4/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Czerniejewo w 2020 roku”.
Zarządzenie Nr 4/2020
ZARZĄDZENIE NR 3/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 20 stycznia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola "Wróbelek - Elemelek" w Czerniejewie, pl. kpt. Pawła Cymsa 4
Zarządzenie Nr 3/2020
 ZARZĄDZENIE NR 2/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 13 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych,
dla których Gmina Czerniejewo jest organem prowadzącym
 Zarządzenie Nr 2/2020
 ZARZĄDZENIE NR 1/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 13 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia na rok budżetowy 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Czerniejewo jest organemprowadzącym
Zarządzenie Nr 1/2020

Metryka

data wytworzenia
2020-01-15
data udostępnienia
2020-01-15
sporządzone przez
opublikowane przez
Gubańska Ewa
ilość odwiedzin
1281
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.