Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Czerniejewo
Menu góra
Strona startowa Aktualności Uchwały Rady 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2020, bieżące, menu 1233 - BIP - Gmina Czerniejewo”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2020

2020

2020
KADENCJA 2018 - 2023
Uchwała Podgląd
  Uchwała      Wynik głosowania 
 Uchwala_XXIV_199_2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 Uchwała      Wynik głosowania
 Uchwala_XXIV_198_2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2021-2026 Uchwała      Wynik głosowania
 Uchwala_XXIV_197_2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2020 Uchwała      Wynik głosowania
 Uchwala_XXIV_196_2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2020-2026 Uchwała      Wynik głosowania 
 Uchwala_XXIV_195_2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 Uchwała      Wynik głosowania 
 Uchwala_XXIV_194_2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/188/20 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok Uchwała      Wynik głosowania 
Uchwala_XXIV_193_2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały XXIII/187/20 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości opłaty targowej na 2021 rok i sposobu jej poboru  Uchwała      Wynik głosowania
 Uchwala_XXIV_192_2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Uchwała      Wynik głosowania 
Uchwala_XXIV_191_2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/48/19 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania  Uchwała      Wynik głosowania
 Uchwala_XXIV_190_2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2018-2021" Uchwała      Wynik głosowania 
 Uchwala_XXIV_189_2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Czerniejewo  Uchwała      Wynik głosowania

 Uchwala_XXIII_188_2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok

Zmiana:  Uchwala_XXIV_194_2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Uchwała      Wynik głosowania

Uchwala_XXIII_187_2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości opłaty targowej na 2021 rok i sposobu jej poboru

Zmiana: Uchwala_XXIV_193_2020 z dnia 30 grudnia 2020 r

Uchwała      Wynik głosowania
 Uchwala_XXIII_186_2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2021 rok Uchwała      Wynik głosowania
Uchwala_XXIII_185_2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok i zwolnień z podatku od nieruchomości  Uchwała      Wynik głosowania

Uchwala_XXIII_184_2020 z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/61/19 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom szkół i przedszkoli, dla których Gmina Czerniejewo jest organem prowadzącym oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Rozstrzygnięcie nadzorcze

Uchwała      Wynik głosowania
 Uchwala_XXIII_183_2020 z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy Osiedle Leśne Zacisze drogom wewnętrznym zlokalizowanym w Żydowie Uchwała      Wynik głosowania

Uchwala_XXIII_182_2020 z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Czerniejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021rok

Rozstrzygnięcie nadzorcze

Uchwała      Wynik głosowania
Uchwala_XXII_181_2020 z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2020 Uchwała      Wynik głosowania
Uchwala_XXII_180_2020 z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2020-2026 Uchwała      Wynik głosowania
Uchwala_XXII_179_2020 z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/31/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Czerniejewo   Uchwała      Wynik głosowania
Uchwala_XXII_178_2020 z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami i dzierżawcami kolejnych umów, których przedmiotem są te same nieruchomości Uchwała      Wynik głosowania
Uchwala_XXI_177_2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2020 Uchwała      Wynik głosowania
Uchwala_XXI_176_2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2020-2026. Uchwała      Wynik głosowania
Uchwala_XXI_175_2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku nr 20 przy ul. Armii Poznań w Czerniejewie Uchwała      Wynik głosowania
Uchwala_XXI_174_2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerniejewo Uchwała      Wynik głosowania
Uchwala_XXI_173_2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/156/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 października 2016r. sprawie uchwalenia i przyjęcia do wdrożenia ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czerniejewo” Uchwała      Wynik głosowania
Uchwala_XXI_172_2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Gniezno przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Gniezno Uchwała      Wynik głosowania
Uchwala_XXI_171_2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie sprawie nadania nazwy ulicy w Żydowie Uchwała      Wynik głosowania
 Uchwala_XXI_170_2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami i dzierżawcą kolejnych umów, których przedmiotem są te same nieruchomości Uchwała      Wynik głosowania 
Uchwala_XX_169_2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego.  Uchwała      Wynik głosowania
 Uchwala_XX_168_2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji w przedmiocie ochrony zdrowia przed elektroskażeniem złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G. Uchwała      Wynik głosowania

Uchwala_XX_167_2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/30/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Czerniejewo.

Dotychczasowe zmiany:
Zmiana: Uchwała Nr XVIII/148/20 z dnia 27 maja 2020 r.

Uchwała      Wynik głosowania

Uchwala_XX_166_2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/29/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Czerniejewo.

Dotychczasowe zmiany:

Zmiana: Uchwała Nr XVIII/149/20 z dnia 27 maja 2020 r.

Uchwała      Wynik głosowania
 Uchwala_XX_165_2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad Klubem Dziecięcym „Miś Uszatek” w Czerniejewie. Uchwała      Wynik głosowania
 Uchwala_XX_164_2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej kwoty za wyżywienie dziecka i warunków zwolnienia z ponoszenia opłat w Klubie Dziecięcym „Miś Uszatek” w Czerniejewie. Uchwała      Wynik głosowania
 Uchwala_XX_163_2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie planu nadzoru nad Klubem Dziecięcym „Kolorowy Domek” w Żydowie. Uchwała      Wynik głosowania
 Uchwala_XX_162_2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej kwoty za wyżywienie dziecka i warunków zwolnienia z ponoszenia opłat w Klubie Dziecięcym „Kolorowy Domek” w Żydowie. Uchwała      Wynik głosowania

 Uchwala_XX_161_2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „Kolorowy Domek” w Żydowie, dla którego Gmina Czerniejewo jest organem założycielskim oraz nadania statutu.

Rozstrygnięcie nadzorcze

Uchwała      Wynik głosowania
Uchwala_XX_160_2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia i wyrażenia zgody na sprzedaż działek ewid. nr 321/11 i 321/13 zlokalizowanych w Żydowie. Uchwała      Wynik głosowania
Uchwala_XX_159_2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2020. Uchwała      Wynik głosowania
Uchwala_XX_158_2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium za 2019 rok dla Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Uchwała      Wynik głosowania
Uchwala_XX_157_2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok. Uchwała      Wynik głosowania
Uchwala_XX_156_2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo wotum zaufania. Uchwała      Wynik głosowania
Uchwala_XIX_155_2020 z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2020 Uchwała      Wynik głosowania
Uchwala_XIX_154_2020 z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2020-2026. Uchwała      Wynik głosowania
Uchwała Nr XVIII/153/20 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2020 Uchwała      Wynik głosowania
Uchwała Nr XVIII/152/20 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2020-2026 Uchwała
Uchwała Nr XVIII/151/20 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Czerniejewo dla Powiatu Gnieźnieńskiego z przeznaczeniem na realizację zadań przy drodze powiatowej w 2020 r. Uchwała      Wynik głosowania
Uchwała Nr XVIII/150/20 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie określenia terminu wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Czerniejewo w 2020 r. Uchwała      Wynik głosowania

Uchwała Nr XVIII/149/20 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/29/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Czerniejewo

Rostrzygnięcie nadzorcze

Uchwała      Wynik głosowania

Uchwała Nr XVIII/148/20 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/30/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Czerniejewo

Rozstrzygnięcie nadzorcze

Uchwała      Wynik głosowania
Uchwała Nr XVIII/147/20 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Czerniejewo na rok szkolny 2020/2021 Uchwała      Wynik głosowania
Uchwała Nr XVII/146/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2020   Uchwała      Wynik głosowania
Uchwała Nr XVII/145/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/134/20 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Uchwała      Wynik głosowania
Uchwała Nr XVII/144/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie  Uchwała      Wynik głosowania

Uchwała Nr XVII/143/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Rozstrzygnięcie nadzorcze

Uchwała      Wynik głosowania
Uchwała Nr XVII/142/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 321/9 w Żydowie i wyrażenia zgody na oddanie jej w użytkowanie wieczyste Uchwała      Wynik głosowania
Uchwała Nr XVII/141/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia woli sprzedaży części działek ewidencyjnych nr 685/19, 713, 793, 794, 795 i 798/4 w Czerniejewie Uchwała      Wynik głosowania
Uchwała Nr XVII/140/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie reaizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy Czerniejewo w 2020r. Uchwała      Wynik głosowania
Uchwała Nr XVII/139/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo w 2020 roku Uchwała      Wynik głosowania
 Uchwała Nr XVI/138/20 z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta i Gminy Czerniejewo na 2020 rok Uchwała      Wynik głosowania
 Uchwała Nr XVI/137/20 z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 dla Gminy Czerniejewo Uchwała      Wynik głosowania
 Uchwała Nr XVI/136/20 z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Czerniejewo na 2020 rok Uchwała      Wynik głosowania
 Uchwała Nr XVI/135/20 z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie przystąpienia Gminy Czerniejewo dorealizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Uchwała      Wynik głosowania

 Uchwała Nr XVI/134/20 z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała zmieniająca:

Uchwała Nr XVII/145/20 z dnia 26 lutego 2020 r.

Uchwała      Wynik głosowania
 Uchwała Nr XVI/133/20 z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty Uchwała      Wynik głosowania
Uchwała Nr XVI/132/20 z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy z dotychczasowym dzierżawcą na okres powyżej trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość  Uchwała      Wynik głosowania
 Uchwała Nr XVI/131/20 z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość Uchwała      Wynik głosowania
Uchwała Nr XVI/130/20 z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Czerniejewo na rok szkolny 2019/2020  Uchwała      Wynik głosowania
Uchwała Nr XVI/129/20 z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 2 w Lipkach Uchwała      Wynik głosowania

Metryka

data wytworzenia
2020-02-12
data udostępnienia
2020-02-12
sporządzone przez
opublikowane przez
Nawrocki Witold
ilość odwiedzin
525
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.