Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Czerniejewo
Menu góra
Strona startowa Informacje Wybory Prezydenta RP 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wybory Prezydenta RP 2020, bieżące, menu 1243 - BIP - Gmina Czerniejewo”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wybory Prezydenta RP 2020

Wybory Prezydenta RP 2020

 


 

Komunikat

dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.

1.         Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.

Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego.

2.         Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.

3.         Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu  zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania.

 

Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie, na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

 


 

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach w Wyborach Prezydenta RP - II tura


 

Postanowienie o zmianie w składzie obwodowej komisji wyborczej Nr 4

 


 

Materiał szkoleniowy dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych


SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
* powyższy materiał ma charakter szkoleniowy, a wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej.

SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH  - Kwalifikacja ważności głosu
* powyższy materiał ma charakter szkoleniowy, a wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej.

PREZYDENT_2020_Prot_szkol - protokół szkoleniowy
* powyższy materiał ma charakter szkoleniowy, a wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej.

 


 

Aktualne składy komisji oraz godzina rozpoczęcia pracy komisji w dniu wyborów

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą: Sala Gimnastyczna Szkoły Podstawowej, Plac kpt. Pawła Cymsa 4, 62-250 Czerniejewo
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 z siedzibą: Blok Żywieniowo-Świetlicowy Szkoły Podstawowej, ul. Szkolna 3, 62-250 Czerniejewo
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 z siedzibą: Szkoła Podstawowa, ul. Tadeusza Kościuszki 24, 62-241 Żydowo
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 z siedzibą: Sala Gimnastyczna Szkoły Podstawowej, ul. Tadeusza Kościuszki 34, 62-241 Żydowo
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 z siedzibą: Sala widzeń Zakładu Karnego w Gębarzewie, Gębarzewo, 62-241 Żydowo

---------------------------

Postanowienie o zmianie w składzie obwodowej komisji wyborczej Nr 3

Postanowienie o zmianie w składzie obwodowej komisji wyborczej Nr 5

Postanowienie o zmianie w składzie obwodowej komisji wyborczej Nr 1

---------------------------

POSTANOWIENIE NR 90/2020

Komisarza Wyborczego w Koninie II

z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

------------------------------

Obwieszczenie PKW z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

----------------------

Informacja o dokonywaniu dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji obwodowych

 

-----------------------

Obwieszczenie o obwodach głosowania

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 12 czerwca 2020 roku

 

Obwód głosowania w Zakładzie Karnym

POSTANOWIENIE NR 76/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II
z dnia 8 czerwca 2020 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście i Gminie Czerniejewo w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 


 

Serwis Informacyjny PKW

Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami


 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


 

Obwieszczenie PKW o kandydatach na Prezydenta RP

 


 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Koninie II

z dnia14 kwietnia 2020 r.

w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów  do obwodowych komisji wyborczych

 


 

 O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

 z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień10 maja 2020 r.:

 

 


 

 

Obwód w Zakładzie Karnym w Gębarzewie

 

Strona internetowa PKW

https://wybory.gov.pl

 

Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów i kalendarz wyborczy

http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000018401.pdf

 

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

 

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/statics/prezydent_2020_informacje/uploaded_files/1581957745_1-8-20d-info-o-terminach.pdf

 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje/35807

 

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/statics/prezydent_2020_informacje/uploaded_files/1582552752_informacja-glosowanie-za-granica-prezydent-2020-r-wersja-zmieniona.pdf

 

Informacjao warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych wkraju

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/statics/prezydent_2020_informacje/uploaded_files/1581957035_1-6-20.pdf

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie II o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/statics/prezydent_2020_uchwaly/uploaded_files/1582279835_zalacznik-zmiana-powolywanie-prezydent.pdf

 

Zasady przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z zamknięciem dla interesantów Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie II o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych

Metryka

data wytworzenia
2020-03-26
data udostępnienia
2020-03-26
sporządzone przez
Anna Jaworska
opublikowane przez
Nawrocki Witold
ilość odwiedzin
774
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.