Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Czerniejewo
Menu góra
Strona startowa Aktualności Uchwały Rady 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2021, bieżące, menu 1259 - BIP - Gmina Czerniejewo”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

2021

2021
KADENCJA 2018 - 2023
Uchwała Podgląd
Uchwała_XXIX_240_21 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2021 Uchwała      Wynik głosowania
Uchwała_XXIX_239_21 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2021-2026 Uchwała      Wynik głosowania
Uchwała_XXIX_238_21 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/38/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo oraz nadania jej Statutu Uchwała      Wynik głosowania
Uchwała_XXIX_237_21 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Uchwała      Wynik głosowania
Uchwała_XXIX_236_21 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa gruntu stanowiącego część działki ewidencyjnej numer 9/1 w Czeluścinie Uchwała      Wynik głosowania
Uchwała_XXIX_235_21 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcą kolejnych umów, których przedmiotem są te same nieruchomości Uchwała      Wynik głosowania
Uchwała_XXIX_234_21 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czerniejewo na lata 2021- 2031 Uchwała      Wynik głosowania
 Uchwała_XXVIII_233_21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia i wyrażenia zgody na sprzedaż działek ewid. nr 321/14 i 321/12 zlokalizowanych w Żydowie Uchwała      Wynik głosowania 
 Uchwała_XXVIII_232_21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2021 Uchwała      Wynik głosowania 
 Uchwała_XXVIII_231_21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2021-2026 Uchwała      Wynik głosowania 
 Uchwała_XXVIII_230_21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO Uchwała      Wynik głosowania 
Uchwała_XXVIII_229_21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego  Uchwała      Wynik głosowania
Uchwała_XXVII_228_21 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2021   Uchwała      Wynik głosowania
 Uchwała_XXVII_227_21 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2021-2026

 Uchwała      Wynik głosowania
 Uchwała_XXVII_226_21 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 21.12.2020 r. w sprawie obrony prawdy, wolności i godności człowieka  Uchwała      Wynik głosowania
Uchwała_XXVII_225_21 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie w sprawie przekazania petycji według właściwości   Uchwała      Wynik głosowania
Uchwała_XXVII_224_21 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie w sprawie przekazania petycji według właściwości   Uchwała      Wynik głosowania
Uchwała_XXVII_223_21 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Czerniejewie, obejmującego działki o nr ewid. 521/10, 521/11, 521/12, 521/13, 521/14, 521/6, 521/7, 521/17 i 521/18   Uchwała      Wynik głosowania
Uchwała_XXVII_222_21 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Żydowie, obejmującego działki o nr ewid. 612/8,612/6, 612/7, 612/5, 612/4, 612/3, 612/9, 612/12, 612/11, 612/10 i 613/1   Uchwała      Wynik głosowania
 Uchwała_XXVII_221_21 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Grabach, obejmującego działki o nr ewid. 268 i 32/3-32/40  Uchwała      Wynik głosowania
Uchwała_XXVII_220_21 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zlokalizowanego w obrębie Rakowo, obejmującego działki o nr ewid. 13 i 80/3   Uchwała      Wynik głosowania
 Uchwała_XXVII_219_21 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Czerniejewie, obejmującego działki o nr ewid. 766, 946/1, 990, 747/7, 746, 747/4, 747/26 i 747/27  Uchwała      Wynik głosowania
 Uchwała_XXVII_218_21 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zlokalizowanego w obrębie Rakowo, obejmującego działki o nr ewid. 79/3-79/70  Uchwała      Wynik głosowania
 Uchwała_XXVII_217_21 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów, których przedmiotem są te same nieruchomości  Uchwała      Wynik głosowania
 Uchwała_XXVII_216_21 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku nr 13 przy pl. Wiosny Ludów w Czerniejewie Uchwała      Wynik głosowania 
 Uchwała_XXVII_215_21 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku nr 4 przy ul. Pałacowej w Czerniejewie Uchwała      Wynik głosowania 
 Uchwała_XXVI_214_21 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2021 Uchwała      Wynik głosowania
 Uchwała_XXVI_213_21 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2021-2026 Uchwała      Wynik głosowania
 Uchwała_XXVI_212_21 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Czerniejewo dla Powiatu Gnieźnieńskiego z przeznaczeniem na realizację zadań przy drodze powiatowej w 2021 r. Uchwała      Wynik głosowania
 Uchwała_XXVI_211_21 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Czerniejewo za rok 2021 Uchwała      Wynik głosowania
 Uchwała_XXVI_210_21 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo w 2021 roku

Uchwała      Wynik głosowania
Uchwała_XXVI_209_21 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy Czerniejewo w 2021r Uchwała      Wynik głosowania
 Uchwała_XXV_208_21 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta i Gminy Czerniejewo oraz planów pracy Komisji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo na 2021 rok Uchwała      Wynik głosowania 
Uchwała_XXV_207_21 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Czerniejewo na lata 2021 - 2025 Uchwała      Wynik głosowania
Uchwała_XXV_206_21 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok Uchwała      Wynik głosowania
Uchwała_XXV_205_21 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Czerniejewo na 2021 rok

Uchwała      Wynik głosowania
Uchwała_XXV_204_21 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Żydowie Uchwała      Wynik głosowania
Uchwała_XXV_203_21 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku nr 13 przy pl. Wiosny Ludów w Czerniejewie

Uchwała      Wynik głosowania
Uchwała_XXV_202_21 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 4 przy ul. Pałacowej w Czerniejewie Uchwała      Wynik głosowania
Uchwała_XXV_201_21 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Czerniejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021rok Uchwała      Wynik głosowania
Uchwała_XXV_200_21 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty Uchwała      Wynik głosowania

Metryka

data wytworzenia
2021-02-03
data udostępnienia
2021-02-03
sporządzone przez
Staniszewska Kamilla
opublikowane przez
Nawrocki Witold
ilość odwiedzin
118
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.