Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Czerniejewo
Menu góra
Strona startowa Aktualności Zarządzenia Burmistrza 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2021, bieżące, menu 1260 - BIP - Gmina Czerniejewo”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

2021

2021
ZARZĄDZENIE NR 36/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 17 czerwca 2021 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do
oddania w dzierżawę
Zarządzenie Nr 36/2021
ZARZĄDZENIE NR 35/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 16 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania członków Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo na kadencję 2021-2023
Zarządzenie Nr 35/2021
ZARZĄDZENIE NR 34/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 10 czerwca 2021 r.
w sprawie wprowadzenia aktualizacji Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czerniejewie, ul. Poznańska 8,62 – 250 Czerniejewo
Zarządzenie Nr 34/2021
 ZARZĄDZENIE NR 33/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 2 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 33/2021
ZARZĄDZENIE NR 32/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 2 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu wniosków na wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2021 roku
Zarządzenie nr 32/2021

ZARZĄDZENIE NR 31/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 31 maja 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 

Zarządzenie nr 31/2021

ZARZĄDZENIE NR 30/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem 

 Zarządzenie nr 30/2021

ZARZĄDZENIE NR 29/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 14 maja 2021 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 29/2021

ZARZĄDZENIE NR 28/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 roku.

Zarządzenie Nr 28/2021

ZARZĄDZENIE NR 27/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 27/2021

 ZARZĄDZENIE NR 26/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok

 Zarządzenie Nr 26/2021

ZARZĄDZENIE NR 25/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 26 kwietnia 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 25/2021

ZARZĄDZENIE NR 24/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 26 kwietnia 2021 r.
w sprawie ustalenia dnia 4 czerwca 2021 roku dniem wolnym od pracy

Zarządzenie Nr 24/2021

ZARZĄDZENIE NR 23/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 19 kwietnia 2021 r.
w sprawie zarządzenie w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Informatycznego (ASI) w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo

Zarządzenie Nr 23/2021

ZARZĄDZENIE NR 22/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 6 kwietnia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo

Zarządzenie Nr 22/2021

ZARZĄDZENIE NR 21/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 1 kwietnia 2021 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 21/2021

ZARZĄDZENIE NR 20.1/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok

Zarządzenie Nr 20.1/2021

ZARZĄDZENIE NR 20/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo w dniu
2 kwietnia 2021 roku

Zarządzenie Nr 20/2021

ZARZĄDZENIE NR 19/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 29 marca 2021 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Zarządzenie Nr 19/2021

ZARZĄDZENIE NR 18/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 29 marca 2021 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo

Zarządzenie Nr 18/2021

ZARZĄDZENIE NR 17/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 29 marca 2021 r.
w sprawie określenia procedury kontroli i rozliczania dotacji celowych udzielonych na realizację gminnych zadań publicznych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku

Zarządzenie Nr 17/2021

ZARZĄDZENIE NR 16/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 11 marca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 16/2021

ZARZĄDZENIE NR 15/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 11 marca 2021 r.
w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr 15/2021

ZARZĄDZENIE NR 14/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 8 marca 2021 r.
w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej

 

Zarządzenie Nr 14/2021

 

ZARZĄDZENIE NR 13/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników
Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo

Zarządzenie Nr 13/2021

ZARZĄDZENIE NR 12/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu wniosków na wspieranie sportu na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu gminy w 2021 roku

Zarządzenie Nr 12/2021
ZARZĄDZENIE NR 11/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 15 lutego 2021 r.
w sprawie polecenia wykonywania pracy zdalnej dla kierowników klubów dziecięcych, dla których Gmina Czerniejewo jest organem założycielskim
Zarządzenie Nr 11/2021
ZARZĄDZENIE NR 10/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 15 lutego 2021 r.
w sprawie utworzenia i zasad działania punktu kancelaryjnego w Żydowie
Zarządzenie Nr 10/2021
ZARZĄDZENIE NR 9/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 11 lutego 2021 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości
Zarządzenie Nr 9/2021
ZARZĄDZENIE NR 8/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 2 lutego 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie wspierania sportu na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo wraz z udzieleniem
wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu w 2021r.
Zarządzenie Nr 8/2021
ZARZĄDZENIE NR 7/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok
Zarządzenie Nr 7/2021
ZARZĄDZENIE NR 6/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego.
Zarządzenie Nr 6/2021
ZARZĄDZENIE NR 5/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia na rok budżetowy 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Czerniejewo jest organem prowadzącym
Zarządzenie Nr 5/2021
ZARZĄDZENIE NR 4/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 20 stycznia 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Czerniejewo w 2021 roku"
Zarządzenie Nr 4/2021
ZARZĄDZENIE NR 3/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 12 stycznia 2021 r.
w sprawie powołania zespołu ds. realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS - CoV-2 w Gminie Czerniejewo
Zarządzenie Nr 3/2021
ZARZĄDZENIE NR 2/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 11 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych,
dla których Gmina Czerniejewo jest organem prowadzącym
Zarządzenie Nr 2/2021
ZARZĄDZENIE NR 1/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 4 stycznia 2021r.
w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu udzielania przez Gminę Czerniejewo zamówień o wartości nie przekraczającej  130 000zł”
Zarządzenie Nr 1/2021

Metryka

data wytworzenia
2021-01-07
data udostępnienia
2021-01-07
sporządzone przez
Gubańska Ewa
opublikowane przez
Nawrocki Witold
ilość odwiedzin
344
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.