Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czerniejewo
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Aktualności  / Uchwały Rady  / 2018_old
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2018_old 2018_old
Uchwała Nr XLI/262/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w Czerniejewie w rejonie ulic Poznańskiej i Gospodar

 
 
 
 

Uchwała Nr XLII/262/18
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  zlokalizowanego w Czerniejewie w rejonie ulic Poznańskiej i Gospodarczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1875, z późn. zm.) i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego terenu położonego w Czerniejewie, zlokalizowanego w rejonie ulic Poznańskiej i Gospodarczej, o łącznej powierzchni ok. 19,6777 ha.

2. Granice obszaru objętego planem, o którym mowa w ust. 1, oznaczono na mapie będącej załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wykaz działek ewidencyjnych zlokalizowanych na obszarze, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa  w § 1 ust. 1 uchwały, bedzie obejmował problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 oraz w zależności od potrzeb, w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/262/18
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 stycznia 2018 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/262/18
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 stycznia 2018 r.
Zalacznik2.pdf


 

Uzasadnienie

do uchwały nr XLII/262/18

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Wskazany do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszar, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerniejewo z 2001 r., stanowi teren na którym dopuszcza się nowe zainwestowanie i przeznaczony jest pod działalność gospodarczą.

Teren opracowania sąsiaduje z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w którym obszary przeznaczone są pod działalność gospodarczą. Objęcie planem sąsiadującej części pozwoli zwiększyć atrakcyjność gminy Czerniejewo dla inwestorów. Ponadto proponowany teren do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się bezpośrednio przy drodze powiatowej, co niewątpliwie jest dodatkowym atutem.

Przewiduje się zgodność rozwiązań dla wskazanego terenu z polityką przestrzenną gminy określonej w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerniejewo.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu połączonych Komisji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo w dniu 24 stycznia 2018 r.

W tym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.data wytworzenia2018-01-31
data udostępnienia2018-02-12
sporządzone przezMonika Waligóra
opublikowane przezWitold Nawrocki
ilość odwiedzin24
rejestr zmianzobacz »
Gmina Czerniejewo, ul. Poznańska 8 , 62-250 Czerniejewo, tel.: +48 61 4291310, fax: +48 61 4291349, urzad@czerniejewo.pl, www.czerniejewo.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@