Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czerniejewo
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Rejestr zmian
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Rejestr zmian Rejestr zmian
Modyfikacja treści strony '2018'2018
Zarządzenie Treść
ZARZĄDZENIE NR 40/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności związanych z wyborem Wykonawcy usługi obejmującej zorganizowanie i przeprowadzenie eventów w ramach projektu "Wsparcie przedszkolaków na starcie - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i rozszerzenie oferty edukacyjnej wv Gminie Czerniejewo" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu
kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej; Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna.
Zarządzenie Nr 40/2018
ZARZĄDZENIE NR 39/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2018 roku. Zarządzenie Nr 39/2018
ZARZĄDZENIE NR 38/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie powołania opiekunów Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Czerniejewo Zarządzenie Nr 38/2018
ZARZĄDZENIE NR 37/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Zarządzenie Nr 37/2018
ZARZĄDZENIE NR 36/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok. Zarządzenie Nr 36/2018
ZARZĄDZENIE NR 35/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO z dnia 25 kwietnia 2018 r.w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddaniaw dzierżawę i najem Zarządzenie Nr 35/2018
ZARZĄDZENIE NR 34/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Czerniejewo
Zarządzenie Nr 34/2018
ZARZĄDZENIE NR 33/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Czerniejewo
Zarządzenie Nr 33/2018
ZARZĄDZENIE NR 32/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości
Zarządzenie Nr 32/2018
 ZARZĄDZENIE NR 31/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał dotyczących ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Czerniejewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  Zarządzenie Nr 31/2018
ZARZĄDZENIE NR 30/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie Pani Emilii Banaszak do występowania w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo do Ministra Cyfryzacji w sprawie uzyskania danych z Centralnej Ewidencji Kierowców w zakresie posiadania dokumentu prawa jazdy przez dłużników alimentacyjnych Zarządzenie Nr 30/2018
ZARZĄDZENIE NR  29/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 61/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady dowozu dzieci / uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Czerniejewo do najbliższego przedszkola/ szkoły / ośrodka Zarządzenie Nr 29/2018

Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 marca 2018 r.w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 27/2018

Zarządzenie Nr 26/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 21 marca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo Instrukcji dokonywania operacji instrumentem płatniczym

Zarządzenie Nr 26/2018

Zarządzenie Nr 25/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 15 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia dnia 30 kwietnia 2018 roku dniem wolnym od pracy

Zarządzenie Nr 25/2018

 Zarządzenie Nr 24/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 5 marca 2018 r.
w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o przyznanie stypendium naukowego, artystycznego i sportowego dla uczniów Gminy Czerniejewo

 Zarządzenie Nr 24/2018

Zarządzenie Nr 23A/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 23A/2018

Zarządzenie Nr 23/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejew
z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zadanie o nazwie: ?Budowa edukacyjnego placu zabaw przy przedszkolu w Żydowie

Zarządzenie Nr 23/2018

Zarządzenie Nr 22/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czernieejwo
z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zadanie pn. ?Dobudowa Klubu Dziecięcego do przedszkola w budynku GOK-u?

Zarządzenie Nr 22/2018

 Zarządzenie Nr 21/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem

 
 Zarządzenie Nr 20/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 20 lutego 2018 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
 

 Zarządzenie Nr 19/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie do występowania w imieniu Burmistrza

 Zarządzenie Nr 19/2018

 Zarządzenie Nr 18/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie przyznania ryczałtów dla osób funkcyjnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Czerniejewo

 Zarządzenie Nr 18/2018
 Zarządzenie Nr 17/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 12 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia kwot dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz przyjęcia na 2018
 

 Zarządzenie Nr 16/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 05 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej -Remont dachów budynków stanowiących mienie komunalne Gminy Czernieejwo

 Zarządzenie Nr 16/2018

 Zarządzenie Nr 15/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 05 lutego 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 15/2018

Zarządzenie Nr 14/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego czasopisma ?Monitor Czerniejewski?

Zarządzenie Nr 14/2018

Zarządzenie Nr 13/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie udzielenia nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia

Zarządzenie Nr 13/2018

Zarządzenie Nr 12/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu wniosków na wspieranie sportu na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo

Zarządzenie Nr 12/2018

Zarządzenie Nr 11/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej - Przebudowa ulic Osiedla ?Pisarzy? w Czerniejewie i Osiedla ?Przylecie? w Żydowie

Zarządzenie Nr 11/2018

Zarządzenie Nr 10/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

 

Zarządzenie Nr 10/2018

Zarządzenie Nr 9/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 23 stycznia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr 9/2018

Zarządzenie Nr 8/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości

 

Zarządzenie Nr 8/2018

Zarządzenie Nr 7/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 17 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie Nr 6/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 17 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Gminnego Komitetu Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz setną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Zarządzenie Nr 6/2018

Zarządzenie Nr 5/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 9 stycznia 2018 r. w
sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 5
Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny merytorycznej prac zgłoszonych w konkursie na wykonanie projektu logo
Zarządzenie Nr 3/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 3 stycznia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zarządzenie Nr 2/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 3 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie wspierania sportu na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo wraz z udziałem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu w 2018 r.

Zarządzenie Nr 1/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 2 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 1 marca 2017 r.
Zarządzenie Nr 1/2018


data wytworzenia2018-03-23
data udostępnienia2018-03-23
sporządzone przezWitold Nawrocki
opublikowane przezEwa Gubańska
data wykonania2018-05-15
Gmina Czerniejewo, ul. Poznańska 8 , 62-250 Czerniejewo, tel.: +48 61 4291310, fax: +48 61 4291349, urzad@czerniejewo.pl, www.czerniejewo.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@