Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czerniejewo
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Rejestr zmian
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Rejestr zmian Rejestr zmian
Modyfikacja treści strony '2018' 

 

2018

 

 Uchwał Podgląd
Uchwała Nr L/336/18 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2018  Uchwała
Uchwała Nr L/335/18 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo jako jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań w zakresie utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Czerniejewo (PSZOK)  Uchwała
Uchwała Nr XLIX/334/2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2018 Uchwała
Uchwała Nr XLIX/333/2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu w budynku przy pl. kpt. Pawła Cymsa w Czerniejewie na gabinet stomatologiczny Uchwała
Uchwała Nr XLIX/332/2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 przy pl. Obrońców Żydowa 12 w Żydowie Uchwała
Uchwała Nr XLIX/331/2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Armii Poznań 37 w Czerniejewie Uchwała
Uchwała Nr XLIX/330/2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Armii Poznań 37 w Czerniejewie Uchwała
Uchwała Nr XLIX/329/2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Armii Poznań 37 w Czerniejewie Uchwała
Uchwała Nr XLIX/328/2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Armii Poznań 37 w Czerniejewie Uchwała
Uchwała Nr XLIX/327/2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerniejewie oraz nadania statutu Uchwała
Uchwała Nr XLIX/326/2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Czerniejewo do Projektu „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Czerniejewo” Uchwała
Uchwała Nr XLIX/325/2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2018-2021" Uchwała
Uchwała Nr XLIX/324/2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu placu targowego w Czerniejewie

Uchwała

Rozstrzygnięcie nadzorce Wojewody Wielkopolskiego do Uchwały Nr XLIX/324/2018

Uchwała Nr XLIX/323/2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość Uchwała
Uchwała Nr XLVIII/322/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2018  Uchwała
Uchwała Nr XLVIII/321/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2018-2026  Uchwała
 Uchwała Nr XLVIII/320/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/192/09 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Czerniejewo

Uchwała

Zmiana: Uchwała Nr XXXV/192/09 z dnia 24 czerwca 2009r.

Uchwała Nr XLVIII/319/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z ogólnodostępnego skweru położonego w Czerniejewie przy ul.Armii Poznań  Uchwała
Uchwała Nr XLVIII/318/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Miechowej 5 w Czerniejewie  Uchwała
 Uchwała Nr XLVIII/317/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia i wyrażenia zgody na sprzedaż gminnych nieruchomości zlokalizowanych w Czerniejewie przy ul. Polnej Uchwała
 Uchwała Nr XLVIII/316/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia i wyrażenia zgody na sprzedaż gminnych nieruchomości zlokalizowanych w Czerniejewie w rejonie ulic Wrzesińskiej i Poznańskiej Uchwała
Uchwała Nr XLVIII/315/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia i wyrażenia zgody na sprzedaż gminnych nieruchomości zlokalizowanych w Żydowie przy ul. Ojca Św. Jana Pawła II  Uchwała
 Uchwała Nr XLVIII/314/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała
Uchwała Nr XLVIII/313/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo  Uchwała
Uchwała Nr XLVIII/312/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie uznania za bezzasadne wezwania spółki Polska Spółka Gazownictwa sp. z 0.0. w Poznaniu  Uchwała
Uchwała Nr XLVIII/311/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu  Uchwała
Uchwała Nr XLVIII/310/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2023” Uchwała
 Uchwała Nr XLVII/309/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2018 Uchwała
Uchwała Nr XLVII/308/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2018-2026 

Uchwała

Zmiana: Uchwała Nr XLVI/293/18 z dnia 29 maja 2018 r.

 Uchwała Nr XLVII/307/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta i Gminy Czerniejewo nr XL/245/17 z dnia 29 listopada 2017 r. roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości opłaty targowej na 2018 rok i sposobu jej poboru

Uchwała

Zmiana: Uchwała Nr XL/245/17 z dnia 29 listopada 2017 r

 Uchwała Nr XLVII/306/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Czerniejewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Uchwała
Uchwała Nr XLVII/305/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Czerniejewo  Uchwała
Uchwała Nr XLVII/304/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Czerniejewo jest organem prowadzącym  Uchwała
 Uchwała Nr XLVII/303/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, dla których Gmina Czerniejewo jest organem prowadzącym Uchwała
 Uchwała Nr XLVII/302/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość Uchwała
Uchwała Nr XLVII/301/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/77/15 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Czerniejewo 

Uchwała

Zmiana:Uchwała Nr XII/77/15 z dnia 30 września 2015 r

 Uchwała Nr XLVII/300/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wystąpienia Gminy Czerniejewo ze Spółdzielni Socjalnej „Pomocnik od zaraz” z siedzibą w Małachowie Szemborowicach Uchwała
 Uchwała Nr XLVII/299/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wystąpienia Gminy Czerniejewo ze Spółdzielni Socjalnej „Domowe Przysmaki” z siedzibą w Małachowie Szemborowicach Uchwała
Uchwała Nr XLVII/298/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wystąpienia Gminy Czerniejewo ze Spółdzielni Socjalnej „Razem Być” z siedzibą w Małachowie Szemborowicach  Uchwała
Uchwała Nr XLVII/297/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie podziału powiatu gnieźnieńskiego na okręgi wyborcze  Uchwała
 Uchwała Nr XLVII/296/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium za 2017 rok dla Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Uchwała
 Uchwała Nr XLVII/295/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Uchwała 
Uchwała Nr XLVI/294/2018 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2018 Uchwała 
Uchwała Nr XLVI/293/2018 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata  2018-2026

Uchwała 

Zmiana: Uchwała Nr XLI/259/2017 z dnia 29 grudnia 2017

Uchwała Nr XLVI/292/2018 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie: przeznaczenia do zbycia i wyrażenia zgody na sprzedaż działki ewid. nr 128/7 zlokalizowanej w Żydowie  Uchwała
 Uchwała Nr XLVI/291/2018 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/202/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia i wyrażenia zgody na zbycie, w drodze sprzedaży, nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości

Uchwała

Zmiana: Uchwała Nr XXXI/202/13 z dnia 29 maja 2013r.

 Uchwała Nr XLVI/290/2018 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie: wprowadzenia możliwości oraz określenia warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej Uchwała
 Uchwała Nr XLV/289/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2018 Uchwała
 Uchwała Nr XLV/288/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata  2018-2026

Uchwała

Zmiana: Uchwała  Nr XLIV/276/18 z dnia 28 marca 2018r.

 Uchwała Nr XLV/287/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie: ustalenia warunków częściowego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym „Miś Uszatek” w Czerniejewie Uchwała
 Uchwała Nr XLV/286/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Uchwała
 Uchwała Nr XLV/285/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad Klubem Dzieciecym "Miś Uszatek" w Czerniejewie Uchwała
 Uchwała Nr XLV/284/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej kwoty za wyżywienie dziecka w Klubie Dziecięcym "Miś Uszatek" w Czerniejewie Uchwała
 Uchwała Nr XLV/283/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie: utworzenia klubu dziecięcego, dla którego Gmina Czerniejewo jest organem prowadzącym oraz nadania statutu Uchwała
 Uchwała Nr XLV/282/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których Gmina Czerniejewo jest organem prowadzący

Uchwała

Rozstrzygnięcie nadzorcze

Uchwała Nr XLV/281/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia do realizacji w 2018 r. programów polityki zdrowotnej Uchwała
Uchwała Nr XLV/280/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy Czerniejewo, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Uchwała
Uchwała Nr XLV/279/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 983/1 zlokalizowaną w Czerniejewie

Uchwała
Uchwała Nr XLV/278/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość Uchwała
Uchwała Nr XLIV/277/2018 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2018

Uchwała
Uchwała Nr XLIV/276/2018 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2018-2026.

Uchwała

Zmiana: Uchwała  Nr XLI/259/17 z dnia 29 grudnia 2017r.

Uchwała Nr XLIV/275/2018 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała

Uchwała Nr XLIV/274/2018 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo w 2018 roku.

Uchwała
Uchwała Nr XLIV/273/2018 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie: podziału Gminy Czerniejewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała
Uchwała Nr XLIV/272/2018 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 przy pl. Obrońców Żydowa 12 w Żydowie

Uchwała
Uchwała Nr XLIV/271/2018 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/247/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 marca 2010 r.w sprawie nadania nazw ulic oraz aktualizacji przebiegu istniejących ulic w Czerniejewie

Uchwała

Zmiana: Uchwała  Nr XLI/247/10 z dnia 24 marca 2010r.

Uchwała Nr XLIV/270/2018 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość Uchwała

 Sesja XLIII/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku

 

 Uchwała

Podgląd

 Uchwała Nr XLIII/269/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie: współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy Czerniejewo w 2018 r.

 

 Uchwała Nr XLIII/268/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie: sprawie nadania imienia przedszkolu w Żydowie

 

 

 

 Sesja XLII/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku

 

 Uchwała

 

Podgląd

 

 Uchwała Nr XLII/267/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej

 

Uchwała

 

 Uchwała Nr XLII/266/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 dla Gminy Czerniejewo

 

 

Uchwała Nr XLII/265/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Czerniejewo na 2018 rok 

 

 

Uchwała Nr XLII/264/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie: ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Czerniejewo i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów 

 

Uchwała

Uchwała Nr XLII/263/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czerniejewo

 

 
 
 

 Uchwała Nr XLII/262/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w Czerniejewie w rejonie ulic Poznańskiej i Gospodarczej

 

 
 

Uchwała Nr XLII/261/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Miasta i Gminy Czerniejewo na 2018 rok

 
 
 
 
 


data wytworzenia2018-03-09
data udostępnienia2018-03-09
sporządzone przezWitold Nawrocki
opublikowane przezWitold Nawrocki
data wykonania2018-11-02
Gmina Czerniejewo, ul. Poznańska 8 , 62-250 Czerniejewo, tel.: +48 61 4291310, fax: +48 61 4291349, urzad@czerniejewo.pl, www.czerniejewo.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@